नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय


श्री छवि अधिकारी
कार्यालय प्रमुख


हाइलाईट्स :

बंगुर औधोगीक पार्क स्थापने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना  ||   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  ||   अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन  ||   युवा लक्षीत बंगुर पालन कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु  ||   बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रमको बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम  ||   पशु बिकास सेवा कार्यक्रम (पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम) (राष्ट्रिय अभियान)  ||   अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामीण कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम  ||   पिग एण्ड पोर्क (बंगुर व्यवसाय) सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रिय अभियान सञ्‍चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना  ||   Invitation of Bids for supply & Delivery of Pig Lean Meater (Black Fat Instrument) and Preganacy Diagnosis Device for Pigs  ||   पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रीय अभियानको कार्यविधि २०७२  ||   यूवा लक्षित कार्यक्रम संचालन भएका जिल्लाहरुमा प्राप्त अनुदान विवरण  ||   अनुदान प्राप्त गरेका सहकारीहरुको विवरण  ||   अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु  ||  

परिचय


केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुर कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा बिभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । आ.ब. २०६०/६१ सम्म यस कार्यालय पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतनै भेडाबाख्रा, बंगुर कुखुरा शाखाको संयूक्त रुपमा कार्य संचालन हुँदै आईरहेको थियो । तत्पश्चात पशु विकास क्षेत्रमा बंगुर कुखुरा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति परिमार्जित गर्ने उद्देश्य अनुसार आ.ब. ०६१/६२ देखि घरपालुवा जनावरमध्ये बंगुर कुखुरा विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन ग्रामीण गरिवीलाई न्यूनिकरण कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यवसायिकरण गर्नेहरुकोलागि विशेष प्राथमिकता दिन, छुट्टै केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न वाच्छनीय भएकोले तत्कालिन श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०६०/८/४ को निर्णय बमोजिम २०६१/१/१ गते देखि लागू हुने गरि यस केन्द्रिय बंगुर कुखुरा प्रबद्र्धन कार्यालयलाई छुट्टै निकायको रुपमा मिति २०६१/९/१ मा स्थापना गरिएको हो ।


थप पढ्नुहोस...

रमेश कुमार सिंह
पशु विकास अधिकृत
सुचना अधिकारी


समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स