नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय

उद्देश्य तथा रणनीति


 • बंगुर तथा कुखुरा विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यकम तर्जुमा गर्ने ।
 • बंगुर तथा कुखुराको बढ्दो मासुको मागको आपुर्ती गर्न व्यवसायिक स्तरमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरी संचालन गर्ने ।
 • प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण गर्नकालागि (collaborative research) नार्क (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद) सँग गर्ने ।
 • देशका विभिन्न क्षेत्रमा पालिएका स्थानीय बंगुरको उत्पादन क्षमतामा बृद्धि ल्याउन, प्रजनन् स्वास्थ्य, आहारा तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 • अति गरीब, पिछडिएका जनजाती तथा महिलाहरुको आर्थिक स्तरमा बृद्धि ल्याउन संभाव्यता तथा रुचीको आधारमा बंगुर तथा कुखुरापालन कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 • बंगुर तथा कुखुरापालन विकाससँग निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु तयार गरी संचालन गर्ने ।
 • बंगुर तथा कुखुरापालन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नर्मस् तथा प्राविधिक निर्देशिका परिमार्जन गरी उपलब्ध गराउने ।
 • बंगुर तथा कुखुरापालन कार्यकमको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने ।
 • देशभरीका बंगुर तथा कुखुरापालन पकेट क्षेत्रहरुको तथ्याङ्क संकलन विश्लेषण गरी रेकर्डहरु अध्यावधिक राख्ने ।
 • बिषयगत तालीम संचालनमा बिषय विशेषज्ञको रुपमा कृषक स्तरीय एवं मध्यम स्तरीय प्राविधिक तालीम संचालन गर्ने ।
 • बंगुर, कुखुरा तथा खरायोपालनको लागि चाहिने उन्नत पशुपन्छीहरुको श्रोत विकास कार्यक्रम संचालन गराउने ।
 • पन्छीहरुको स्वदेश भित्रै विकास गर्न, पन्छी प्रजनन् नीति तर्जुमा गर्नमा राष्ट्रिय कुखुरापालन बोर्डलाई सहयोग गर्ने
 • कुखुरापालन तथा कुखुराको मासु र अण्डाबाट तयार गरिने खाद्य–पदार्थमा विविधिकरण सम्बन्धि नवीनतम प्रविधिको जानकारी नियमित रुपमा संकलन गरी प्रसार कार्यक्रम मार्फत व्यवसायिक कुखुरापालक तथा उधमीहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
 • व्यवसायिक कुखुरापालन प्रवद्र्धन गर्नकालागि व्यवसायसँग सम्बन्धित सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजि क्षेत्रका निकायहसँग समन्वय राखी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
 • देशमा कुखुराको चल्ला, अण्डाको माग तथा आपुर्ती सम्बन्धि तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी सोको आधारमा व्यवसायिक कुखुरापालन सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने ।
 • देशका पूर्वाधार विकास भईसकेका दुर्गम जिल्लाहरुमा कुखुराको मासु तथा अण्डा उत्पादन कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागी आयमूलक पेशाको रुपमा विकास गर्ने ।
 • सरकारी तथा निजी व्यवसायिक फार्म तथा ह्याचरी व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति निर्देशिका तर्जुमा गर्नुका साथै नवीनतम प्राविधिक सेवा पुर्‍याउने ।
 • जिल्लाबाट संचालित व्यवसायिक पकेट प्याकेज कार्यक्रमको मुल्याङ्कन गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र आसपास कुखुराको मासु तथा अण्डा उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्न विशेष पहल गर्ने ।
 • शहरी क्षेत्रको वरपर अण्डा तथा मासु उत्पादनको लागि कुखुरापालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने ।
 • मुलुकमा कुखुराको साथै व्यवसायिकको रुपमा टर्की, बट्टाई, अष्ट्रिच, कालिजपालन जस्ता कार्यक्रममा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुमा नयाँ प्रविधिको जानकारी उपलब्ध गराउने ।
 • स्थानीय नश्लका कुखुराहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।

समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स