नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय

परिचय


केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुर कृषि विकास मन्त्रालय, पशु सेवा बिभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय स्तरको कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । आ.ब. २०६०/६१ सम्म यस कार्यालय पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गतनै भेडाबाख्रा, बंगुर कुखुरा शाखाको संयूक्त रुपमा कार्य संचालन हुँदै आईरहेको थियो । तत्पश्चात पशु विकास क्षेत्रमा बंगुर कुखुरा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति परिमार्जित गर्ने उद्देश्य अनुसार आ.ब. ०६१/६२ देखि घरपालुवा जनावरमध्ये बंगुर कुखुरा विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन ग्रामीण गरिवीलाई न्यूनिकरण कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यवसायिकरण गर्नेहरुकोलागि विशेष प्राथमिकता दिन, छुट्टै केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न वाच्छनीय भएकोले तत्कालिन श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०६०/८/४ को निर्णय बमोजिम २०६१/१/१ गते देखि लागू हुने गरि यस केन्द्रिय बंगुर कुखुरा प्रबद्र्धन कार्यालयलाई छुट्टै निकायको रुपमा मिति २०६१/९/१ मा स्थापना गरिएको हो ।

हालको अवस्थामा देशका ६५.०% जनता कृषि व्यवसायबाट जीविकोेपार्जन गरिरहेका छन् । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान १२% रहेको छ भने कृषि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३१.५% योगदान प्रदान गरेको सन्दर्भमा, पशुपालन क्षेत्रबाट प्रति घर–परिवारमा अर्थ प्रचलन (Case Flow)  २०% रहेको पाईन्छ । त्यसैले पशुपालन क्षेत्र कृषकहरुको Live bank को रुपमा संचालन हुंदै आईरहेको छ । तसर्थ पशु उत्पादन निर्देशनालयबाट संचालित गाई/भैंसी, भेंडा/बाख्रा, तथा बंगुर/कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरु मध्ये बंगुर तथा कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई थप सहयोग, सुझाव, परामर्श नीति निर्माण गर्न सेवा, टेवा उपलब्ध गराउनु, ब्रीडर कृषक समूह, समितिलाई मजबुत बनाउंदै जीविकोपार्जनमा व्यवसायबाट व्यवसायिकरण तर्फ प्राविधिक ज्ञान, सीप, तथा उत्प्रेरणा गराई बजारीकरणमा सहज बनाउने तथा सहकारी खेती प्रणाली संचालन गर्न बंगुर कुखुरा व्यवसाय उपयुक्त ठानी नेपाल सरकारले प्राथमिकता प्रदान गरे वापत कार्यक्रम संचालन कार्यविधि तयार पारी लागू गर्ने यस कार्यालयको प्रमुख दायीत्व हो । सोही अनुसार सहकारी खेती अन्तर्गत बंगुर र कुखुरापालन गर्न सहकारी मार्फत हाल सम्म देश भरीका करिब ५४ जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन भई रहेको छ । 

समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स