नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय

# फाईलको नाम प्रकासित मिति
1 वङगुर कार्यविधि २०७४ 2017-12-26 45.45 KB Download
2 बंगुर व्यवसाय औद्योगिक पार्क स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधी – २०७३ 2017-03-06 456.64 KB Download
3 विनियोजित रकम सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन 2016-10-24 63.94 KB Download
4 अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन 2016-10-24 84.10 KB Download
5 अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन 2016-10-24 287.86 KB Download
6 बंगुर व्यवशाय सुधार कार्यक्रम : राष्ट्रिय अभियान (पिग एण्ड पोर्क मिसन) सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम 2016-09-05 2,181.05 KB Download
7 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पशु बिकाश सेवा कार्यक्रम (पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम) 2016-07-20 180.13 KB Download
8 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पशु बिकाश सेवा कार्यक्रम (गाई, भैंसि, बाख्रा तथा अन्य) 2016-07-20 188.72 KB Download
9 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सहकारी खेती, साना सिंचाई र मल विउ ढुवानी कार्यक्रम (बंगुर/कुखुरा) 2016-07-20 180.13 KB Download
10 Combine Pig Shed Design 2016-07-20 2,059.92 KB Download
11 पशु सेवा विभागको मिति २०७३।०३।१४ को निर्णयबाट स्विकृत बंगुरको वधशाला संचालन र मासु ढुवानी सम्बन्धी आचार संहिता, 2016-07-19 336.66 KB Download
12 केन्द्रिय बंगुर व्यवसाय समन्वय समिति (पशु सेवा विभागको मिति २०७३।३।२१ को निर्णयबाट स्विकृत) 2016-07-19 208.83 KB Download
13 पशु सेवा विभागको मिति २०७३।०३।१४ को निर्णयबाट स्विकृत बंगुर ढुवानी मापदण्ड, २०७३ 2016-07-19 218.61 KB Download
14 बंगुर पालन सम्बन्धि पुस्तिका 2015-10-11 1,284.61 KB Download
15 संक्षिप्त विवरण 2071/2072 2015-10-11 1,656.85 KB Download

समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स