नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय

अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन


2016-10-24

केन्द्रिय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवनको “अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन ” कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७३/०७/०९

यस कार्यालयको आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तपसिलमा उल्लेखित जिल्लाहरुका कृषक / व्यावसायी / निजि उधमी / समुह / समिति / सहकारीहरुले
१. चल्ला हुर्काउने केन्द्र स्थापना र
२. साना किसान लक्षित कुखुरा पालन विस्तारका लागी खोर निर्माण/सुधारमा अनुदान कार्यक्रम रहेकोले चल्ला हुर्काउने केन्द्र संचालक/कुखुरा पालक कृषक/पाल्न ईच्छुक कृषकहरुका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३१ औ दिनको १२:०० वजे भित्र तोकिएको ढांचा अनुसारको आवेदन फारममा सम्वन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा राजश्व वापत रु.३००। वुझाई दरखास्त दिनु पर्नेछ । म्याद नाघि वा रित पुर्वक दर्ता नगरिएका प्रस्तावहरु माथि कुनै कार्यवाहि गरिने छैन । प्राप्त प्रस्तावहरुलाई पशु सेवा विभाग अन्तरगत संचालित “अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७३ ” वमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिवाट सम्वन्धित जिल्लालाई तोकिएको लक्ष्य अनुसार स्वीकृत वजेट परिधि भित्र रहि विनियोजित रकम उपलव्ध गराईने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

१.चल्ला हुर्काउने केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु:

झापा, मोरङ, चितवन, काभ्रे, नवलपरासी, रुपन्देहि, बांके, वर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर

प्रति केन्द्र १०,००० ग्रामिण कुखुरा का १ दिने चल्ला ८ हप्ता सम्म हुर्काउनु पर्नेछ ।

२.साना किसान लक्षित कुखुरा प्रर्वद्धन कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु:

भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, उदयपुर, रामेछाप, सिंधुली, नुवाकोट, तनहुं, स्याङजा, अर्घाखांची, पाल्पा, वाग्लुङ्ग, पर्वत, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, सुर्खेत, डडेल्धुरा

नोटः विस्तृत जानकारीको लागी केन्द्रिय बंगुर कुखुरा प्रर्वद्धन कार्यालय वा सम्वन्धित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन वा यस कार्यालयको website www.cpppo.gov.np हेर्न हुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

 

विनियोजित रकम सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन

अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन

अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि

समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स